Blog Image

inthemaking

Jag skriver om processledning och projektledning

om att arbeta tillsammans med andra människor mot ett avtalat mål, om att nå mätbara önskade resultat på ett mer effektivt och behagligt sätt. Om det jag älskar och kan!

Flauntkit

projektledning Posted on 21 May, 2010 13:14

Fina kompisen Anders Gunnarsson, har gjort ett bra verktyg, Flauntkit för att kunna jobba med bilder flera personer på distans. Grymt bra, jag likar.KP projektledare, so special

projektledning Posted on 21 May, 2010 12:26

Igår tog jag mig tid att, tillsammans med Jesper Kjellerås,
formulera vad det är vi kan som utbildade projektledare från KaosPiloterna.
Mycket intressant och lärorikt, här är resultatet:

PROJEKTTRADITION

En projektledare från KaosPiloterna är

-specialiserad på att skapa och leda projekt i fjärde sektorn. Intersektionen mellan offentlig, privat och frivilligsektorn

-Erkänner och accepterar föränderlighet och komplexitet

-Förstår projekt som en avgränsning i tid och rum

PROJEKTFILOSOFI

En projektledare från KaosPiloterna utgår ifrån att

-lärande sker i görande

-projekt har värdeskapande effekter som sträcker sig längre än till kund-leverantörsrelationen

-misslyckanden och fel är en del av processen och eftersom de bara kan identifieras i efterhand välkomnas de

-ansvaret är det egna

-ett projekt är ett öppet system genom vilket information och kunskap flödar fritt

-metoder är till för projekten inte att projekten är till för metoderna

PROJEKTMETODIK

En projektledare från KaosPiloterna

-använder visuella verktyg för att kommunicera och inkludera

-har en kvalificerad förståelse för process och processeldning

-låter projektet ha ett stort nätverk och många ögon på sig

-ser sig själv som den som koordinerar kunskap och handling, inte den som alltid vet och gör

-har till så stor grad det är möjligt inställningen att Open Source är enda vägen fram

PROCESSFÖRSTÅELSE

En projektledare från KaosPiloterna förstår process

-som en förändring över tid

-utifrån ett systemiskt perspektiv

-med ett team och kan få ett team att prestera när det behövs

-och kan designa och skapa processupplevelser med specifika mål och resultat

PROJEKTMODELLER

En projektledare från KaosPiloterna har få modeller men desto mer utrymme för att skapa och använda nya.

PROJEKTLOGIK

En projektledare från KaosPiloterna skapar projekt med

-tydliga faser

-tydliga stakeholders

-stora nätverk

-mätbara mål och delmål

-utrymme för greatness

-utrymme för det oförutsedda

-utrymme för uppföljning och utvärdering

PROJEKTINNOVATION

En projektledare från KaosPiloterna gör per automatik innovativa projekt, annars är det inte värt det!Kraft, makt och energi

projektledning Posted on 21 May, 2010 11:41

Har fortfarande inte lyckats formulera mig ordentligt kring
dessa tre begrepp. Än så länge har jag bara lyckats bena ut skillnaden i
definition på kraft och energi inom fysiken. Energi är ett mängdmått. Och kraft
är ett mängdmått per tidsenhet. Så kraft säger något om performance och
management. Energi är vad det är i momentet det är. Min konklusion just nu drar
åt att det i utvecklingsprocesser som handlar om människor är mer intressant
att behandla begreppet kraft än energi. Energin är där. Given eller ej. Det är
en annan fråga tycker jag. Om man har mycket energi eller inte. Men relevant
när det gäller att prestera är hur använder jag min energi per tidsenhet. Och då
handlar det om kraft. Jag är väldigt nöjd med att ha differentierat dessa två.
Men maktbegreppet är fortfarande oklart för mig. Och den rådande diskursen för
maktdiskussioner ger mig verkligen avsmak. Så frågan är nu, hur kan jag skapa
mig en egen uppfattning om vad makt är, utan att behöva gå in i den rådande
diskursen?PPD

projektledning Posted on 21 Nov, 2008 06:19

Post Project Depression är facktermen för känslan av tomhet och olust som kan infinna sig efter avslutat projekt, litet som stort. Det är otroligt, men varje gång det händer tror jag att nu är det kört, nu kom det inte fler ideer, nu är det dags att lägga av. Och varje gång blir jag lika förvånad när jag kort därefter sitter med en spirande känsla av inspiration, en lugn lyckokänsla och en eller två ideer i tankarna. Och det sker nästan alltid när jag tycker att jag har som tråkigast och förutsättningarna är allt ifrån vad jag normalt brukar kalla optimala; i den irriterande långa kön, på den aaaalltför långa tågresan, på ett cafe där ljudet är så högt att jag redan fått tinnitus. Det är lite som magi kan jag tycka.

Fast jag vet att det är det mest naturliga som kan hända, kroppens egen cykel som man bara ska känna av, vänta på och ha tillit till.

Intressant blir det förstås när man sätter det i en organisatorisk kontext. Hur inkluderar man PPD i en projektorganisation. Vad krävs för kultur och vanor för att låta medarbetare lugnt passera igenom svackan utan onödig press och stress. Hur skapar man rum för att den inre driven och motivationen tar människor tillbaka, inte bara fysiskt till skrivbordet, utan just också med en eller två nya ideer och en himla massa go!?