Har fortfarande inte lyckats formulera mig ordentligt kring
dessa tre begrepp. Än så länge har jag bara lyckats bena ut skillnaden i
definition på kraft och energi inom fysiken. Energi är ett mängdmått. Och kraft
är ett mängdmått per tidsenhet. Så kraft säger något om performance och
management. Energi är vad det är i momentet det är. Min konklusion just nu drar
åt att det i utvecklingsprocesser som handlar om människor är mer intressant
att behandla begreppet kraft än energi. Energin är där. Given eller ej. Det är
en annan fråga tycker jag. Om man har mycket energi eller inte. Men relevant
när det gäller att prestera är hur använder jag min energi per tidsenhet. Och då
handlar det om kraft. Jag är väldigt nöjd med att ha differentierat dessa två.
Men maktbegreppet är fortfarande oklart för mig. Och den rådande diskursen för
maktdiskussioner ger mig verkligen avsmak. Så frågan är nu, hur kan jag skapa
mig en egen uppfattning om vad makt är, utan att behöva gå in i den rådande
diskursen?