Igår tog jag mig tid att, tillsammans med Jesper Kjellerås,
formulera vad det är vi kan som utbildade projektledare från KaosPiloterna.
Mycket intressant och lärorikt, här är resultatet:

PROJEKTTRADITION

En projektledare från KaosPiloterna är

-specialiserad på att skapa och leda projekt i fjärde sektorn. Intersektionen mellan offentlig, privat och frivilligsektorn

-Erkänner och accepterar föränderlighet och komplexitet

-Förstår projekt som en avgränsning i tid och rum

PROJEKTFILOSOFI

En projektledare från KaosPiloterna utgår ifrån att

-lärande sker i görande

-projekt har värdeskapande effekter som sträcker sig längre än till kund-leverantörsrelationen

-misslyckanden och fel är en del av processen och eftersom de bara kan identifieras i efterhand välkomnas de

-ansvaret är det egna

-ett projekt är ett öppet system genom vilket information och kunskap flödar fritt

-metoder är till för projekten inte att projekten är till för metoderna

PROJEKTMETODIK

En projektledare från KaosPiloterna

-använder visuella verktyg för att kommunicera och inkludera

-har en kvalificerad förståelse för process och processeldning

-låter projektet ha ett stort nätverk och många ögon på sig

-ser sig själv som den som koordinerar kunskap och handling, inte den som alltid vet och gör

-har till så stor grad det är möjligt inställningen att Open Source är enda vägen fram

PROCESSFÖRSTÅELSE

En projektledare från KaosPiloterna förstår process

-som en förändring över tid

-utifrån ett systemiskt perspektiv

-med ett team och kan få ett team att prestera när det behövs

-och kan designa och skapa processupplevelser med specifika mål och resultat

PROJEKTMODELLER

En projektledare från KaosPiloterna har få modeller men desto mer utrymme för att skapa och använda nya.

PROJEKTLOGIK

En projektledare från KaosPiloterna skapar projekt med

-tydliga faser

-tydliga stakeholders

-stora nätverk

-mätbara mål och delmål

-utrymme för greatness

-utrymme för det oförutsedda

-utrymme för uppföljning och utvärdering

PROJEKTINNOVATION

En projektledare från KaosPiloterna gör per automatik innovativa projekt, annars är det inte värt det!