Blog Image

inthemaking

Jag skriver om processledning och projektledning

om att arbeta tillsammans med andra människor mot ett avtalat mål, om att nå mätbara önskade resultat på ett mer effektivt och behagligt sätt. Om det jag älskar och kan!

Flauntkit

projektledning Posted on 21 May, 2010 13:14

Fina kompisen Anders Gunnarsson, har gjort ett bra verktyg, Flauntkit för att kunna jobba med bilder flera personer på distans. Grymt bra, jag likar.KP projektledare, so special

projektledning Posted on 21 May, 2010 12:26

Igår tog jag mig tid att, tillsammans med Jesper Kjellerås,
formulera vad det är vi kan som utbildade projektledare från KaosPiloterna.
Mycket intressant och lärorikt, här är resultatet:

PROJEKTTRADITION

En projektledare från KaosPiloterna är

-specialiserad på att skapa och leda projekt i fjärde sektorn. Intersektionen mellan offentlig, privat och frivilligsektorn

-Erkänner och accepterar föränderlighet och komplexitet

-Förstår projekt som en avgränsning i tid och rum

PROJEKTFILOSOFI

En projektledare från KaosPiloterna utgår ifrån att

-lärande sker i görande

-projekt har värdeskapande effekter som sträcker sig längre än till kund-leverantörsrelationen

-misslyckanden och fel är en del av processen och eftersom de bara kan identifieras i efterhand välkomnas de

-ansvaret är det egna

-ett projekt är ett öppet system genom vilket information och kunskap flödar fritt

-metoder är till för projekten inte att projekten är till för metoderna

PROJEKTMETODIK

En projektledare från KaosPiloterna

-använder visuella verktyg för att kommunicera och inkludera

-har en kvalificerad förståelse för process och processeldning

-låter projektet ha ett stort nätverk och många ögon på sig

-ser sig själv som den som koordinerar kunskap och handling, inte den som alltid vet och gör

-har till så stor grad det är möjligt inställningen att Open Source är enda vägen fram

PROCESSFÖRSTÅELSE

En projektledare från KaosPiloterna förstår process

-som en förändring över tid

-utifrån ett systemiskt perspektiv

-med ett team och kan få ett team att prestera när det behövs

-och kan designa och skapa processupplevelser med specifika mål och resultat

PROJEKTMODELLER

En projektledare från KaosPiloterna har få modeller men desto mer utrymme för att skapa och använda nya.

PROJEKTLOGIK

En projektledare från KaosPiloterna skapar projekt med

-tydliga faser

-tydliga stakeholders

-stora nätverk

-mätbara mål och delmål

-utrymme för greatness

-utrymme för det oförutsedda

-utrymme för uppföljning och utvärdering

PROJEKTINNOVATION

En projektledare från KaosPiloterna gör per automatik innovativa projekt, annars är det inte värt det!GEEK GIRL MEETUP

processledning Posted on 21 May, 2010 11:58JAG ÄR SÅÅÅÅ TAGGAD!Kraft, makt och energi

projektledning Posted on 21 May, 2010 11:41

Har fortfarande inte lyckats formulera mig ordentligt kring
dessa tre begrepp. Än så länge har jag bara lyckats bena ut skillnaden i
definition på kraft och energi inom fysiken. Energi är ett mängdmått. Och kraft
är ett mängdmått per tidsenhet. Så kraft säger något om performance och
management. Energi är vad det är i momentet det är. Min konklusion just nu drar
åt att det i utvecklingsprocesser som handlar om människor är mer intressant
att behandla begreppet kraft än energi. Energin är där. Given eller ej. Det är
en annan fråga tycker jag. Om man har mycket energi eller inte. Men relevant
när det gäller att prestera är hur använder jag min energi per tidsenhet. Och då
handlar det om kraft. Jag är väldigt nöjd med att ha differentierat dessa två.
Men maktbegreppet är fortfarande oklart för mig. Och den rådande diskursen för
maktdiskussioner ger mig verkligen avsmak. Så frågan är nu, hur kan jag skapa
mig en egen uppfattning om vad makt är, utan att behöva gå in i den rådande
diskursen?Eidhagen

processledning Posted on 21 May, 2010 11:40

Jag tar med mig Daniel Eidhagen på jobb nästa vecka. Daniel
följer med eftersom hans närvaro i rummet är en fantastiskt bra termometer när
man ska facilitera processer.

Han har en liten hund också, Kingston, som kanske också
följer med, det kan vara en bra energitermometer, en som försäkrar oss om att
ta paus när det behövs…..Next »