Är det någon som haft personalkonferens i en gigantisk konstnärstudio nån gång?
Vilka möjligheter som öppnades när dörrarna slogs upp och vi fick se stafflier, penslar, kritor i mängder, tuschpennor, ramar, dukar och stilleben i mängder.

En personalstyrka varav en tredjedel var helt ny. Viktiga frågor sotd i fokus:

-Hur hittar vi en gemensam riktning?

-Hur kan vi samarbeta som personalkår när vi är så spridda i
landet?

Förväntningarna på personalkonferenser är alltid antingen väldigt höga; u ska vi ses och ha trevligt och äntligen komma fram till ett beslut i den här elle rden här viktiga frågan, eller så är de extremt låga; varför har vi ens de här konferenserna när det ändå inte resulterar inågot och förresten så är boendet och maten alltid dålig.

Lyckas man tillsammans komma till ro med vad personalkonferensen ska
vara och vad den ska åstadkomma så ökar möjligheterna för att uppelvelsen av succe, och de mätbara resultaten blir goda.

Att för några dagar tillsammans fundera på vad är det vi gör egentligen, hur gör vi det och vad skulle vi vilja göra mer/annorlunda/bättre/inte alls är ju sunt. För alla.

Vid avslutet första kvällen:

-O shit vad jag har tänkt mycket idag, tror inte jag ansträngt hjärnan så mycket på otroligt länge.

-Höjdpunkten var helt klart när vi fick spela teater.

För visst kan man kombinera scenisk gestaltning, måleri och frågor som Vad är vi och vad gör vi som organisation?