Vi säger att en människas
agerande är oetiskt när vi menar att de skadliga konsekvenser som dens agerande
har på andra är kända för personen.

Vi säger att en människas
agerande är omoraliskt när vi menar att dens agerande går emot lagar och normer
i vår kultur.

En människa med etiskt
beteende bryr sig om sina medmänniskor och medlevande.

En människa med moraliskt
beteende bryr sig om att efterfölja lagar och regler.

Man kan ha ett etiskt men
omoraliskt beteende. (ex: Motståndsgrupper i diktaturregimer)

Man kan ha ett oetiskt
och moraliskt beteende. (ex: Internationella företag som anpassar sitt agerande efter lagstiftning i olika delar av världen)

Ett misstag kan man
aldrig veta om i förväg. Ett misstag uppstår i en reflektion över en upplevelse
som redan hänt. Vi kan aldrig veta om vi kommer att värdera våra upplevelser
som misstag i ett senare tillfälle.

När vi ljuger vet vi det.
Man kan inte ljuga utan att vetskap om det. Men man kan däremot säga saker som
man vid ett senare tillfälle kommer att värdera som felaktiga.

Om vi har tillräckligt
med kunskap för att lösa en uppgift men ändå inte gör det enligt den kunskap vi
har är vi försumliga.

Om vi är rädda för att
bli straffade för misstag händer det av vi ljuger.

Om vi inte sysslar med
det vi egentligen vill händer det att vi är försumliga.

Om vi vill lära och leva
väl, reflekterande över vad vi gör, händer det att vi gör misstag.