Blog Image

inthemaking

Jag skriver om processledning och projektledning

om att arbeta tillsammans med andra människor mot ett avtalat mål, om att nå mätbara önskade resultat på ett mer effektivt och behagligt sätt. Om det jag älskar och kan!

Etik och Moral

inthemaking Posted on 26 Apr, 2010 13:22

Vi säger att en människas
agerande är oetiskt när vi menar att de skadliga konsekvenser som dens agerande
har på andra är kända för personen.

Vi säger att en människas
agerande är omoraliskt när vi menar att dens agerande går emot lagar och normer
i vår kultur.

En människa med etiskt
beteende bryr sig om sina medmänniskor och medlevande.

En människa med moraliskt
beteende bryr sig om att efterfölja lagar och regler.

Man kan ha ett etiskt men
omoraliskt beteende. (ex: Motståndsgrupper i diktaturregimer)

Man kan ha ett oetiskt
och moraliskt beteende. (ex: Internationella företag som anpassar sitt agerande efter lagstiftning i olika delar av världen)

Ett misstag kan man
aldrig veta om i förväg. Ett misstag uppstår i en reflektion över en upplevelse
som redan hänt. Vi kan aldrig veta om vi kommer att värdera våra upplevelser
som misstag i ett senare tillfälle.

När vi ljuger vet vi det.
Man kan inte ljuga utan att vetskap om det. Men man kan däremot säga saker som
man vid ett senare tillfälle kommer att värdera som felaktiga.

Om vi har tillräckligt
med kunskap för att lösa en uppgift men ändå inte gör det enligt den kunskap vi
har är vi försumliga.

Om vi är rädda för att
bli straffade för misstag händer det av vi ljuger.

Om vi inte sysslar med
det vi egentligen vill händer det att vi är försumliga.

Om vi vill lära och leva
väl, reflekterande över vad vi gör, händer det att vi gör misstag.Arrow

inthemaking Posted on 26 Apr, 2010 12:58

Nu lanserar jag och Alexander Holmberg från Origona en kurs i styrverktyget Arrow.
Se gärna information här. Otroligt roligt att skapa något tillsammans med Alexander.
Det som är riktigt spännande och ska bli väldigt intressant att utforska med den här kursen är relationen mellan mening och mål. Hur skapar vi en upplevelse av mening med de mål vi formulerar enskilt och i grupp. En bränannde fråga i all verksamhetsdrift.
Gläder mig så till kursdagarna! Hör av dig om du är intresserad av att vara med.VÄX MED MIG!

coaching Posted on 26 Apr, 2010 12:55

Tänker en hel del på coaching just nu.

Varför är det bara den som blir coachad som ska växa? Vad är det som säger att
det är det mest optimala med en coachingrelation? Varför är inte måttet på en
coachingprocess framgång hur mycket coachen växt? Vilka är fundamenten som
ligger till grund för den rollfördelning som coachingen har? Vad är det som ger
upphov till föreställningen om den coachades rörelse och coachens statiska
ställning? Varför vill vi avhumanisera coachen?

Kan vi verkligen mena att det är etiskt försvarbart och hållbart att
bibehålla den ställning som coachen har? Vill vi verkligen fortsätta tro att
det är i det hierarkiska, ojämlika förhållandet som vår fulla potential som
människor kommer att utvecklas?Personalkonferens

processledning Posted on 26 Apr, 2010 12:52

Personalkonferensen.
En utmaning.
Ett återkommande forum.
Hånat. Efterlängtat.

Nu, tredje gången i rad för en av mina kunder.
Utmaningen ligger i att säkra kombinationen av mätbara och upplevda resultat.
Och att bibehålla stringensen i den överordnade strategin med återkommande personalkonferenser.

Spännande.P4C

flow Posted on 26 Apr, 2010 11:57

Jag är så glad över att få vara en del av Playing for Change, Sveriges bästa och mest visionära initiativ just nu. Under året kommer jag att vara med och utforma det stödprogram som 8 fantastiska sociala entreprenörer deltar i genom Hugo Stenbecks Stiftelse.Next »