Något av det mest intressanta med den här förändringsprocessen i Hovsjö
är ju hur det kom sig att det startade. Ett företag förstår att de levererar till kunder som inte vill ha det det levererar, men de har inget annat val än att ta emot det. Och det handlar om något så basalt som boende. Vad händer när man är det företag som levererar något som kunderna inte vill ha? Och vilket enormt skift det är från att ha tänkt bostäder till boende. Vilken otrolig skillnad det är på att renovera och stambyta och att skapa en miljö som folk känner sig säkra och glada i och stötta en kultur som skapar trygghet. Det är ett ypperligt exempel på ett företag som av tvång får systemsyn. Och som dessutom arbetar med CSR, utan att de ens vet om det.